Struktur Pengurus YKM FEUI

Susunan Pengurus Yayasan Keluarga Muslim FEUI

Periode 2018-2021

Pembina:
1. Sigit Pramono ’89 (Ketua)
2. Andy Amin Azisi ’87
3. Firdaus Badarudin ’81
4. Nasrah Mawardi ’75
5. Banu Muhammad Haidlir ’98

Pengawas:
1. Femmy Roeslan ’83 (Ketua)
2. Siti Nurwahyuningsih Harahap ’87
3. Tegar Sangga Barkah ’96

Pengurus:
Ketua : Yusuf Wibisono ’94
Sekretaris : Redha Sutama ’07
Bendahara : Siti N Ismarini ’09

Pengurus PESMA (dibawah Koordinasi Wakil Ketua Bidang Pembinaan):
Ketua: Ikhsan Chaerudin ’14


Pengurus Yayasan 2013-2018

  1. Ketua : Tegar Sangga Barkah
  2. Sekum : Martoyo
  3. Sekertaris 2 : Sari Haerunnisa
  4. Bendahara : Rudi Irawan
  5. Bendahara 2 : Arief Aditya