Mari Menunaikan Zakat!

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

Kini bayar Zakat menjadi lebih mudah dengan YKM Zakat. YKM FEUI telah bermitra dengan Baitulmaal Muamalat untuk penghimpunan zakat. Dana terkumpul akan digunakan dengan tepat sasaran dan transparan. Jika ingin mendapatkan bukti pembayaran Zakat, Anda dapat mendaftar menjadi donatur YKM FEUI dengan mneghubungi kami di 0812 8977 1717 atau untuk alumni FSI FEB UI +62 896-5282-7524 (Mirza).

Untuk membayar zakat via YKM cukup dengan mengikuti langkah berikut

Virtual Account YKM FEUI

Zakat : 7484-01- 061-000- 0001

Infak : 7484-02- 061-000- 0001

Metode Pembayaran

Via Muamalat ATM

a. Masukkan kartu ATM MUAMALAT Anda, kemudian pilih “BAHASA”

b. Masukkan 6 digit nomor PIN Anda

c. Pilih menu “TRANSAKSI LAINNYA”

d. Pilih menu “PEMBAYARAN”

e. Pilih menu “VIRTUAL ACCOUNT”

f. Masukkan nomor Virtual Account, lalu tekan “BENAR”

g. Pilih jenis rekening yang Anda inginkan “TABUNGAN” atau “GIRO”

h. Tekan “BAYAR” jika setuju dengan informasi tagihan

i. Masukkan nominal pembayaran kemudian tekan “BENAR”

j. Tekan “BAYAR” jika setuju dengan jumlah pembayaran yang ditampilkan

k. Tunggu sementara transaksi Anda sedang diproses

l. Konfirmasi transaksi sukses, kertas struk akan keluar

m. Lalu pilih “TIDAK” simpan struk ATM sebagai bukti pembayaran


Via BCA ATM

a. Masukkan kartu BCA ATM Anda

b. Masukkan nomor PIN Anda

c. Pilih menu “TRANSAKSI LAINNYA”

d. Pilih menu “TRANSFER”

e. Pilih menu No. Rek Bank Lain

f. Masukkan kode bank “147” dan nomor rekening Virtual Account Anda

g. Tekan “BENAR”

h. Masukan jumlah “NOMINAL” sesuai dengan nilai zakat, infaq, sedekah Anda

i. Menu konfirmasi klik “BENAR” untuk menyetujui proses pembayaran donasi


Via Mandiri ATM

a. Masukkan kartu Mandiri ATM Anda

b. Masukkan nomer PIN Anda

c. Pilih menu “TRANSAKSI LAINNYA”

d. Pilih menu “TRANSFER”

e. Pilih “Antar Bank Online”

f. Masukkan 3 digit kode bank 147 dan nomor Virtual Account

g. Lalu tekan “BENAR”

h. Masukan jumlah “NOMINAL” sesuai dengan nilai zakat, infaq, sedekah Anda

i. Pilih “BENAR” untuk menyetujui proses pembayaran donasi


Via Mobile Banking Muamalat

a. Buka Aplikasi MOBILE BANKING Muamalat

b. Pilih menu Mobile Banking

c. Masukkan User ID dan Password Mobile Banking Anda

d. Tekan “LOGIN”

e. Pilih menu “PEMBAYARAN”

f. Pilih menu ‘VIRTUAL ACCOUNT”’

g. Masukkan nomor Virtual Account Anda, kemudian klik “PROSES”

h. Pada kolom tagihan masukan jumlah “NOMINAL” sesuai dengan nilai zakat,

infaq, sedekah Anda

i. Masukkan 2 digit TIN Anda

j. Klik “PROSES”

k. Bukti pembayaran donasi Anda akan otomatis terlihat


Via Internet Banking Muamalat

a. Login di https//ib.muamalatbank.com lalu masukkan User ID dan Password Anda

b. Klik menu “PAYMENT”

c. Pada halaman Payment, klik sub menu “PAYMENT”

d. Pilih rekening Anda dan pilih Virtual Account pada kategori “BILL TYPE”

e. Masukkan kode BCN (7484) dikategori Institution & 16 digit nomor Virtual

Account

f. Periksa informasi pada layar konfirmasi.

g. Jika benar masukkan nominal pembayaran dan mPasscode

h. Transaksi Anda selesai. Cetak tanda bukti jika diperlukan


Via E-banking

a. Buka Aplikasi E-Banking Anda

b. Masukkan User ID dan Password E-Banking Anda

c. Tekan “LOGIN”

d. Pilih Menu “Tranfer antar Bank”

e. Ketikan Nilai Dana Zakat (Infak)

f. Pilih “Bank Muamalat”

g. Masukkan nomor Virtual Account Anda, baik yang Zakat ataupun yang Infak

h. isi form berita acara “Zakat (Infak) untuk YKM FEUI”

i. Kemudian “Klik “PROSES”

k. Bukti pembayaran Zakat (Infak) Anda akan otomatis terlihat.

Menjadi Donatur YKM FEUI

1. Alumni Muslim FEUI Mengisi Lengkap Formulir Donatur dengan melampirkan KTP dan NPWP

yang akan dipandu oleh Relawan/Admin YKM FEUI.

2. Alumni Muslim FEUI akan didaftarkan menjadi Donatur YKM FEUI untuk mendapatkan kartu

anggota donatur (gratis).

3. Donatur akan diverifikasi melalui pesan via WA dari 0812 850 072 000 bahwa akun Donatur

sudah aktif dan mendapatkan Nomer Virtual Account (2 hari Kerja).

4. Donatur dapat mentranfer Pembayaran Zakat atau Infak melalui Virtual Account Donatur

 Zakat : 7484-01- 061-000- xxxx (4 digit terakhir no Donatur)

 Infak : 7484-02- 061-000- xxxx (4 digit terakhir no Donatur)

5. Alumni Muslim yang belum terdaftar menjadi Donatur juga dapat mentranfer Pembayaran Zakat

atau Infak melalui Virtual Account Lembaga Mitra Pengelola Zakat YKM FEUI

 Zakat : 7484-01- 061-000- 0001

 Infak : 7484-02- 061-000- 0001

6. Setelah terdaftar, Donatur akan mendapatkan Kartu Donatur Baitulmaal Muamalat dengan

nomor Rekening Virtual Account

7. Alumni Muslim yang terdaftar menjadi Donatur YKM dan telah membayar Zakat melalui YKM

FEUI akan mendapatkan Bukti Setor Zakat yang dapat digunakan sebagai dokumen pengurangan

Pajak.

8. Jika Alumni Muslim belum terdaftar menjadi Donatur, maka tidak mendapatkan Bukti Setor

Zakat.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]